Qui som

El Casal Infantil de l’Ànec és un Centre públic d’Educació en el Lleure dirigit als nens i nenes de 4 a 16 anys que te per objecte l’educació en el lleure afavorint un temps lúdic i de lleure amb intencionalitat educativa

El casal és un espai de trobada i de socialització pels infants on mitjançant el joc com a eina socialitzadora i educativa, els nens i nenes s’apropen també a l’expressió artística, el coneixement i cura del medi ambient, les noves tecnologies i l'esport entre d’altres activitats.

Tenim per missió  contribuir al procés evolutiu i educatiu dels infants, sense discriminacions, ja sigui a través del desenvolupament d’hàbits socials i la relació entre iguals, com del creixement personal creatiu i afectiu, la transmissió de valors i el descobriment i participació del seu entorn social.